Промяна на валутата: BGN EUR

Промяна на езика: Bulgarian (BG) English (US)
   

Ремонт на електроинстроменти смяна на четки и четкодържатели. Проверка и диагностика на електроинструменти

Електроинстроменти не са сложни уреди за дефектовка от хора с нужния опит. Понякога са сложни за отваряне и за това много често при нас се появяват полуразглобени електроинстроменти.


Най-настойчиво молим клиентите: Носете в сервиза само добре почистени електроинстроменти, понякога в това се състои самия ремонт.

Симптоми на електроинструментите, който се нуждаят от подмяна на четки:

Електроинстромента издава пърпорещ звук - Проблемът е в износени четки на мотора.
Спрете електроинстромента и се обърнете към сервиз за смяна на четки, докато не се е повредил колектора.

Смяна на четките
При силно износване на четките електроинструментът изключва автоматично. В този случай двете четки се
сменят едновременно. Използваме само идентични оригинални четки за всеки един електроинструмент.
 

За да гарантираме сигурност и надеждност на електроинструмента -диагностиката, ремонта, частите и настройките му трябва
да се извършват от Про Крас Сервиз ЕООД или
оторизирани от Про Крас Сервиз ЕООД сервизи, при изключителната употреба на оригинални резервни части.

Електроинструменти от ПроКрас Сервиз ЕООД

Ремонт на електроинстроменти смяна на четки и четкодържатели. Проверка и диагностика на електроинструменти магазин сервиз ремонт електроинструменти в ПроКрас Сервиз ЕООД:

Сподели

 


Мобилен сайт