Промяна на валутата: BGN EUR

Промяна на езика: Bulgarian (BG) English (US)
   

Ремонт на електроинстроменти смяна на шнур. Проверка и диагностика на електроинструменти

Електроинстроменти не са сложни уреди за дефектация - понякога са сложни за отваряне и за това много често при нас се появяват полуразглобени електроинстроменти.

Най-настойчиво молим клиентите: Носете в сервиза само добре почистени електроинстроменти, понякога в това се състои самия ремонт.

Симптоми на електроинструментите, който се нуждаят от смяна на шнур:


 • Електроинстромента прекъсва работа без видим проблем - Проблемът е в прекъснат шнур на електроинстромента.
  Спрете електроинстромента и незабавно го донесете за смяна на шнур, докато не се е получило късо съединение и е станала беля.

 • При силно износване или показване на проводниците в шнура. В този случай целият шнур се подменя с нов. Използваме само идентични
  оригинални захранващи шнурове за всеки един електроинструмент.

  За да гарантираме сигурност и надеждност на електроинструмента -диагностиката, ремонта, частите и настройките му трябва
  да се извършват от Про Крас Сервиз ЕООД или
  оторизирани от Про Крас Сервиз ЕООД сервизи, при изключителната употреба на оригинални резервни части.

Качественото сервизно обслужване е изключително важно за нас.

 

Написано от Про Крас Сервиз ЕООД

смяна шнур сервиз ремонт електроинструменти в Про Крас Сервиз ЕООД:

Електроинструменти от ПроКрас Сервиз ЕООД

Ремонт на електроинстроменти смяна на шнур. Проверка и диагностика на електроинструменти магазин сервиз ремонт електроинструменти в ПроКрас Сервиз ЕООД:

Сподели

 


Мобилен сайт